ÅRSMØTE VNF

Publisert: av Bjørn Kvalheim

 

FYSISK ÅRSMØTE 15.04. ER  AVLYST!!!  

ÅRSMØTET BLIR GJENNOMFØRT SOM I 2020!

 

Forholdene tilsier at vi dessverre ikke kan gjennomføre det planlagte 

årsmøtet i Florø 15/4  i år heller.

STYRET HAR VEDTATT AT DET BLIR GJENNOMFØRT SOM I 2020!

Årsmøterepresentantene blir kontaktet med informasjon om hvordan møtet vil bli avviklet. 

 

Saker til årsmøtet sendes til [email protected] innen 07.04.2021.

 

 

 

Siste nytt