Driftstans Intranett

Publisert: av Bjørn Kvalheim

Vi har systemvedlikehold på datasystemet vårt fra fredag 05.02 kl. 15.30 til senest lørdag 06.02. kl. 12.00.

Det vil ikke bli mulig å signere sluttsedler i dette tidsrommet.

 

På grunn av systemvedlikehold kommende helg vil det ikke være mulig å signere sluttsedler i perioden fredag 05.02 kl. 15.30 til senest lørdag 06.02. kl. 12.00.

Sedler som blir sendt til signering  i denne perioden vil legge seg i en kø, og vil bli mulig å signere etter at vedlikeholdet er ferdig.

 

Vi beklager ulempene dette medfører.

 

Har du spørsmål så ta kontakt med oss på 57 85 59 50

 

 

 

Siste nytt

Oppfordring til alle norske fiskere

Utilsiktet og uønsket bifangst av sjøpattedyr, sjøfugl, svamper og koraller kan forekomme ganske ofte og er rapporteringspliktig i henhold til gjeldende forskrift (J-10-2021).

Konsekvensene av mangelfull rapportering kan bli at norske fiskerier kan miste miljøsertifiseringer som er viktige for eksport av fisk til flere markeder.

Derfor har alle de sentrale organisasjonene på fiskerisiden og Fiskeridirektoratet gått sammen om denne oppfordringen til alle fiskere om å rapportere inn uønsket bifangst av sjøpattedyr, sjøfugl, svamper og koraller.

Mattilsynet viderefører dispensasjonen om bløgging og sløying av notsei

Nærings- og fiskeridepartementet har i brev datert 25. januar 2021 anbefalt at Mattilsynet vurderer en videreføring av dispensasjonene fra fiskekvalitetsforskriften (28. juni 2013 nr. 844) §§ 7, 8 og 26 annet ledd. Bestemmelsene § 7 og § 8 gjelder krav om at sei skal bløgges og sløyes før omsetning. Det ble i 2020 gitt midlertidig dispensasjon fra §§ 7 og 8 med grunnlag i usikker markedssituasjon for hvitfisknæringen som følge av koronapandemien.