Frakt / pakketilskudd 2020

Publisert: av Bjørn Kvalheim

Ordningen med frakttilskudd fra distriktene og inn til mer sentrale strøk for videreforedling vil gjelde for 2020 også.

 

Hver enkelt mottak må ta kontakt med salgslaget for å få godkjent tilskuddssatser og fraktstøtteordninger.

 

Link til rundskriv nr 7-2020 finner du her:    Frakt/pakketilskudd 2020

 

Siste nytt