GOD PÅSKE

Publisert: av Bjørn Kvalheim

VI ØNSKER ALLE VÅRE SAMARBEIDSPARTNERE EN RIKTIG 
GOD PÅSKE!!!!

 

Kontoret holder stengt fra onsdag 01.04.kl 13:00  til tirsdag 

06.04.

Er det noe som ikke kan vente:

 

Bjørn Kvalheim   Mob. 959 86 700   evt. [email protected]

 

 

GOD PÅSKE!

 

Siste nytt

Mattilsynet viderefører dispensasjonen om bløgging og sløying av notsei

Nærings- og fiskeridepartementet har i brev datert 25. januar 2021 anbefalt at Mattilsynet vurderer en videreføring av dispensasjonene fra fiskekvalitetsforskriften (28. juni 2013 nr. 844) §§ 7, 8 og 26 annet ledd. Bestemmelsene § 7 og § 8 gjelder krav om at sei skal bløgges og sløyes før omsetning. Det ble i 2020 gitt midlertidig dispensasjon fra §§ 7 og 8 med grunnlag i usikker markedssituasjon for hvitfisknæringen som følge av koronapandemien.