Hummerfisket 2020

Publisert: av Bjørn Kvalheim

Fiskeridirektoratet har nå åpnet for registrering til årets hummerfiske.

Etter godkjenning fra Norske Sjømatbedrifters Landsforening er vi enige med kjøperne om å videreføre prisene på hummer fra 2019 sesongen.

 

Rundskrivet finner du her:   Minstepriser hummer 2020

 

No kan du registrere deg for å delta i hummarfiske i 2020. Alle som skal fiske hummar må registrere seg, også dei som var registrerte i fjor. Registreringa gjeld berre for inneverande år. 

Fisket åpner 01.10.2020.

Gjeldande regler og skjema for registering finn du her:

https://fiskeridir.no/Fritidsfiske/Skjema/Registrer-deg-til-aarets-hummarfiske

 

Husk å bestille tagger hos Vest-Norges Fiskesalgslag i god tid.

 

 

 

Siste nytt

Oppfordring til alle norske fiskere

Utilsiktet og uønsket bifangst av sjøpattedyr, sjøfugl, svamper og koraller kan forekomme ganske ofte og er rapporteringspliktig i henhold til gjeldende forskrift (J-10-2021).

Konsekvensene av mangelfull rapportering kan bli at norske fiskerier kan miste miljøsertifiseringer som er viktige for eksport av fisk til flere markeder.

Derfor har alle de sentrale organisasjonene på fiskerisiden og Fiskeridirektoratet gått sammen om denne oppfordringen til alle fiskere om å rapportere inn uønsket bifangst av sjøpattedyr, sjøfugl, svamper og koraller.

Mattilsynet viderefører dispensasjonen om bløgging og sløying av notsei

Nærings- og fiskeridepartementet har i brev datert 25. januar 2021 anbefalt at Mattilsynet vurderer en videreføring av dispensasjonene fra fiskekvalitetsforskriften (28. juni 2013 nr. 844) §§ 7, 8 og 26 annet ledd. Bestemmelsene § 7 og § 8 gjelder krav om at sei skal bløgges og sløyes før omsetning. Det ble i 2020 gitt midlertidig dispensasjon fra §§ 7 og 8 med grunnlag i usikker markedssituasjon for hvitfisknæringen som følge av koronapandemien.