Krabbesesongen 2021

Publisert: av Bjørn Kvalheim

Dato for mottak av krabbe til produksjon i Vestland er satt til 02.08.

Minsteprisen for årets sesong er satt til kr. 12.00/ kg. 

For krabbe til konsum er minsteprisen som i 2020  -  13,00 / stk. 

HitraMat tok i 2020 imot ca. 3500 tonn krabbe.

I 2021 har de planer om å øke til 4000 tonn.

Artikkel om HitraMat og årets krabbesesong finner du på https://hitramat/fiskernett

 Rundskriv om årets minstepriser finner du her:   Krabbe 2021

 

Siste nytt