Palefisket 2021

Publisert: av Bjørn Kvalheim

Palefisket pågår for fult i disse dager.

Ved inngangen til 1. mai helga er det omsatt ca. 2.300 tonn pale mot 1350 tonn på samme tid i fjor.

Fisket har de siste dagene pågått nord om 62 i fangstrute 07.07.

 

 

Palefangstene er levert til Pelagia Kalvåg (tidligere Br. Larsen og Lerøy Bulandet) og går til filetproduksjon.

Til tross for en del nordavind har fisket gått greit så langt der MS Vesterhav alene har fangstet over 800 tonn (35% av totalen)

Båtene som har levert i vårt distrikt så langt er:

 

  • Vesterhav
  • Hillersøy
  • Storegg
  • Buefjord
  • Sjarmør
  • Skulbaren
  • Bluefin 
  • Albacore
  • Skolmen

 

Blidet viser ms Vesterhav på vei til Kalvåg 29.04. for levering av 75 tonn pale fredag 30.04.

 

 

Siste nytt

Oppfordring til alle norske fiskere

Utilsiktet og uønsket bifangst av sjøpattedyr, sjøfugl, svamper og koraller kan forekomme ganske ofte og er rapporteringspliktig i henhold til gjeldende forskrift (J-10-2021).

Konsekvensene av mangelfull rapportering kan bli at norske fiskerier kan miste miljøsertifiseringer som er viktige for eksport av fisk til flere markeder.

Derfor har alle de sentrale organisasjonene på fiskerisiden og Fiskeridirektoratet gått sammen om denne oppfordringen til alle fiskere om å rapportere inn uønsket bifangst av sjøpattedyr, sjøfugl, svamper og koraller.

Mattilsynet viderefører dispensasjonen om bløgging og sløying av notsei

Nærings- og fiskeridepartementet har i brev datert 25. januar 2021 anbefalt at Mattilsynet vurderer en videreføring av dispensasjonene fra fiskekvalitetsforskriften (28. juni 2013 nr. 844) §§ 7, 8 og 26 annet ledd. Bestemmelsene § 7 og § 8 gjelder krav om at sei skal bløgges og sløyes før omsetning. Det ble i 2020 gitt midlertidig dispensasjon fra §§ 7 og 8 med grunnlag i usikker markedssituasjon for hvitfisknæringen som følge av koronapandemien.