Føringstilskuddet består, inntil videre.

Ordningen med føringstilskudd fortsetter etter samme mal som nå i 2020

12 fiskere og ett fiskemottak ved Bergen i fare

Fjerning av føringstilskuddet kan sette en stopper for fiskerisamvirket med 12 fiskebåter i Hardanger-området. Det vil også ramme fiskemottaket Nordhordland Fisk hardt.

Regjeringen gir tre milliarder kroner til renere hav

Norge vil bidra med over tre milliarder kroner til en rekke tiltak for bærekraftig havforvaltning i perioden 2020-2024. Tiltakene annonseres på Our Ocean konferansen som begynner i Oslo i dag. Den samler 500 ledere og 100 ungdomsrepresentanter fra rundt 100 land som legger frem konkrete løsninger for å beskytte havet og utnytte havressursene bedre.

Kvoteråd fra Havforskningsinstituttet

Havforskningsinstituttet samarbeider med tilsvarende institutt i andre land om overvåking av en rekke fiskebestander. Det internasjonale havforskningsrådet (ICES) har en rekke arbeidsgrupper hvor norske havforskere deltar. Der gjennomfører de bestandsberegningene som ligger til grunn for kvoterådgivninga, og rådene blir kvalitetssikra av ICES.

Info fra Fiskeridirektoratet om en eventuell "hard" Brexit

Fiskeridirektoratet har kommet med et nytt skriv som tar for seg enkelte krav som fartøy må oppfylle for fiske i britisk sone i tilfelle en hard Brexit 31. oktober

SUSPENSJON AV MSC PÅ NORDSJØTORSK

Suspensjon av MSC-sertifikat for torsk fanget i Nordsjøen

Hummerfiske

Hummersesongen er snart igang - og all villfanget norsk hummer skal merkes ved omsetning. 

Norsk sjømateksport fortsetter å øke i verdi

Norge har eksportert 182 000 tonn sjømat for totalt 8,6 milliarder kroner i august. Volumet er ned med 4 prosent, mens eksportverdien økte med 678 millioner kroner eller 9 prosent, sammenlignet med august i fjor.

Bjørn Kvalheim blir ny direktør i Vest-Norges Fiskesalslag

Registrering til hummarfiske

Skjema for å registrere deg til å delta i hummarfiske i 2019 vil vere klart i midten av september. Alle som skal delta i hummarfiske må registrere seg, også dei som var registrerte i fjor. Registreringa gjeld berre for inneverande år.

 

OBS! OBS! NÅR LEPPEFISKER HAR BENYTTET VENTEMERD

VIKTIG INFO TIL ALLE LEPPEFISKE MOTTAK: 

Krav om rapportering ved bruk av mellomlagringsmerder - Leppefisk 2019

Fartøy som bruker mellomlagringsmerd skal rapportere antall merder og posisjon for disse til Kystvaktens bruksvaktsentral på telefon 07611 når merder tas i bruk, når merder flyttes, når merder tas opp eller ikke lenger benyttes for mellomlagring av fangst

Vis flere nyheter