Ringvirkningsseminar

Ringvirkningsseminar i regi av Fiskarlaget i Florø.

 

 

Nye minstepriser 2020

Nye minstepriser gjeldende fra 10.02.2020.

 

 

Berexit avtale til 31.12.2020

Norge signerte nylig en avtale med Storbritannia om deres uttreden av EØS som en konsekvens av at Storbritannia går ut av EU.

Nyansettelse

Nyansatt konsulent ved VNF!

Eksport av rundfrossen sei.

Ikke lengre mulig å eksportere rundfrosssen notsei fra 15.01.2020

 

 

VALG VNF REPRESENTANTSKAP 2020

VALG AV REPRESENTANTSKAP TIL VNF.

 

Vi minner om utsendt brev angående valg av representantskap til Vest Norges Fiskesalgslag for de neste fire årene. 

Mottatt stemmeseddel må være sendt til VNF senest 20.01.2020.

Tidspunkt for årsmøtet er satt til 23.04.2020.

Ved spørsmål ta kontakt med oss på tlf. 57 85 59 50 

 

 

 

Fiskerireguleringar

Fiskerireguleringer 2020

 

 

Julen 2019

Vi ønsker alle våre forbindelser 

    God Jul og Godt Nyttår!

Kontoret er åpent til følgende tider:

23.12.   08.00-13.00

27.12.   10.00-14.00

30.12.   10.00-14.00   

 

Høringsbrev-omsetning for fryst hvitfisk

Les Råfisklaget, Surofi og Vest-Norges Fiskesalgslag sitt høringsbrev ang. omsetning for fryst hvitfisk

Ulovlig salg av sjømat på Facebook

Ofte blir Fiskeridirektoratet tipset om ulovlig salg av fisk og annen sjømat på sosiale medier, fortrinnsvis på Facebook. Fiskeridirektoratet minner om at det er straffbart å omsette sjømat utenom godkjente salgslag.

Føringstilskuddet består, inntil videre.

Ordningen med føringstilskudd fortsetter etter samme mal som nå i 2020

Vis flere nyheter