Årsmøte 2019

Årsmøtet i Vest-Norges Fiskesalslag vil i 2019 bli avholdt 11. april på Quality Maritim Hotell i Florø.