Kvoteråd fra Havforskningsinstituttet

Havforskningsinstituttet samarbeider med tilsvarende institutt i andre land om overvåking av en rekke fiskebestander. Det internasjonale havforskningsrådet (ICES) har en rekke arbeidsgrupper hvor norske havforskere deltar. Der gjennomfører de bestandsberegningene som ligger til grunn for kvoterådgivninga, og rådene blir kvalitetssikra av ICES.

Info fra Fiskeridirektoratet om en eventuell "hard" Brexit

Fiskeridirektoratet har kommet med et nytt skriv som tar for seg enkelte krav som fartøy må oppfylle for fiske i britisk sone i tilfelle en hard Brexit 31. oktober

SUSPENSJON AV MSC PÅ NORDSJØTORSK

Suspensjon av MSC-sertifikat for torsk fanget i Nordsjøen

Hummerfiske

Hummersesongen er snart igang - og all villfanget norsk hummer skal merkes ved omsetning. 

Norsk sjømateksport fortsetter å øke i verdi

Norge har eksportert 182 000 tonn sjømat for totalt 8,6 milliarder kroner i august. Volumet er ned med 4 prosent, mens eksportverdien økte med 678 millioner kroner eller 9 prosent, sammenlignet med august i fjor.

Bjørn Kvalheim blir ny direktør i Vest-Norges Fiskesalslag

Vis flere nyheter