Trekningslisten makrellstørje 2020

Trekningslisten for fartøy som får delta i fisket etter makrellstørje med line eller not i 2020 er klar.

Justering av minsteprisene for hyse og lyr

I samråd med fiskekjøperne har arbeidsutvalget i VNF besluttet å suspendere minsteprisene for hyse og redusere minsteprisen for lyr til salting.

Korona info fra VNF.

Informasjon om VNF og drift av kontoret.

Frakt / pakketilskudd 2020

Ordningen med frakttilskudd fra distriktene og inn til mer sentrale strøk for videreforedling vil gjelde for 2020 også.

 

Korona

Informasjon knyttet til Korona-viruset

Vi oppfordrer fiskerne om å holde en ekstra tett dialog med fiskekjøperne i tiden fremover slik at en er orientert om eventuelle endringer knyttet til mottakssituasjonen.

 

Måløy 13.03.2020

Årsmøte

Årsmøtet til VNF blir i år avholdt torsdag 23.04.2020

på Quality Maritim Hotel i Florø.

 

Vis flere nyheter