Føringstilskuddet består, inntil videre.

Ordningen med føringstilskudd fortsetter etter samme mal som nå i 2020

12 fiskere og ett fiskemottak ved Bergen i fare

Fjerning av føringstilskuddet kan sette en stopper for fiskerisamvirket med 12 fiskebåter i Hardanger-området. Det vil også ramme fiskemottaket Nordhordland Fisk hardt.

Regjeringen gir tre milliarder kroner til renere hav

Norge vil bidra med over tre milliarder kroner til en rekke tiltak for bærekraftig havforvaltning i perioden 2020-2024. Tiltakene annonseres på Our Ocean konferansen som begynner i Oslo i dag. Den samler 500 ledere og 100 ungdomsrepresentanter fra rundt 100 land som legger frem konkrete løsninger for å beskytte havet og utnytte havressursene bedre.

Kvoteråd fra Havforskningsinstituttet

Havforskningsinstituttet samarbeider med tilsvarende institutt i andre land om overvåking av en rekke fiskebestander. Det internasjonale havforskningsrådet (ICES) har en rekke arbeidsgrupper hvor norske havforskere deltar. Der gjennomfører de bestandsberegningene som ligger til grunn for kvoterådgivninga, og rådene blir kvalitetssikra av ICES.

Info fra Fiskeridirektoratet om en eventuell "hard" Brexit

Fiskeridirektoratet har kommet med et nytt skriv som tar for seg enkelte krav som fartøy må oppfylle for fiske i britisk sone i tilfelle en hard Brexit 31. oktober

SUSPENSJON AV MSC PÅ NORDSJØTORSK

Suspensjon av MSC-sertifikat for torsk fanget i Nordsjøen

Vis flere nyheter