Fiskeridirektoratet ønsker å snakke med folk i Fiskerinæringa

Publisert: av Bjørn Kvalheim

Målet er å øke kunnskapen om hvilke utfordringer fiskerinæringen står ovenfor når det gjelder å følge regelverket i praksis. 

Vil du delta i intervju? 

Fiskeridirektoratet ønsker å intervjue et utvalg personer som jobber i fiskerinæringen våren 2024 

Målet er å øke kunnskapen om hvilke utfordringer fiskerinæringen står ovenfor når det gjelder å følge regelverket i praksis. 

Ved å delta bidrar du til direktoratets forbedring- og prioriteringsarbeid, og gir et godt grunnlag for en senere spørreundersøkelse til fiskerinæringen. 

Hvem kan delta 

I denne intervjurunden ønsker direktoratet kontakt med deg som er: 

  • skipper
  • daglig leder eller kaiformann ved et fiskemottak
  • over 18 år

Intervjuene gjennomføres fysisk og på et sted nær der du bor. Intervjuene skjer i mai og juni 2024. 

Slik deltar du 

Meld din interesse for å delta på intervju hos Fiskeridirektoratet: delta på intervju 

Les mer om prosjektet på Fiskeridirektoratets hjemmeside 

Siste nytt