Melding om havneanløp på landings- og sluttseddel.

Den 1. mars 2020 ble det tatt inn et nytt krav i landingsforskriften om å oppgi meldingsnummeret som identifiserer melding om havneanløp (POR) på landings- og sluttseddel. Vest-Norges Fiskesalslag legger nå til rette for at nummeret kan oppgis på seddel fra 17. april 2023.

Blåkveite og Snabeluer er nå MSC sertifisert

Det norske fisket etter blåkveite og snabeluer er fra 25.01. sertifisert i henhold til MSC standard for bærekraftig fiskeri.

Pressisering av regelverk for eksport til Kina

Første båt med frysevarer i 2023

Søndag 22.01. losset årets første båt frossenvarer på Måløyterminalen. 

 

Årsmøte VNF 2023

Vi prøver med gjennomføring av årsmøte 22.06.2023.

Det blir et nedtonet årsmøte med kun årsmøtesaker for representanter og andre

tillitsvalgte.

Medlemmer og andre som ønsker å delta er velkommen.

Ta kontakt med avregning@vnf.no for mer informasjon.

Møtet starter kl. 13:00 

 

 

 

 

 

Vis flere nyheter