God jul fra Vest-Norges Fiskesalslag

Publisert: av Bjørn Kvalheim

Vi ønsker alle våre forbindelse på sjø og land ei riktig fin julefeiring og et godt nyttår i 2024.

Nok et godt fiskeri-år går mot slutten. Omsetningsmessig nå noen dager før jule og nyttårsfeiringen ligger vi an til omtrent samme omsetning som i 2022 som endte på 779 millioner.  Det har jevnt over vært gode priser gjennom hele året. 

Kort oppsummert:

Vi noterer en nedgang i volumet av lange tonn som er kompensert med økt volum av brosme. Fin økning på pale til filetfabrikkene på Bulandet og i Kalvåg samt på hyse. Torsk, hummer,lyr og leppefisk omtrent som i fjor.  Statistikken finner du her:     Salg 2023/22

Et begivenhetsrikt år på godt og vondt hvor arbeidsulykken i Bremanger i mai der vår dyktige styreleder Tonny Grotle mistet livet har satt dype spor.  Ufattelig trist for alle som kjente Tonny, men det viser bare hvor skjørt livet kan være. 

 

Tonny Grotle

Geir Ove Borgundvåg fra Stad takket for seg etter 15 år som nestleder i styret under det utsatte og nedtonede årsmøtet i juni, der Geir Magne Røys overtok

G.O. Borgundvåg   G.M. Røys

det viktige vervet etter Tonny. Vi fikk nylig forsinket takket Geir Ove av for forholdsvis lang og tro tjeneste i styret. Perry Honningsvåg kom og inn som nytt medlem i styret.  I september fikk vi ny medarbeider på plass på kontoret med Kjersti Garlid som overtar som økonomiansvarlig etter Eva Hagevik som er i ferd med å gå over i pensjonistenes rekker. 

Styret i VNF.

Eva Hagevik ved VNF takker for seg og blir pensjonist:

15 år er ikke mye i forhold til Eva Hagevik som begynte som kontordame/punchedame i Sogn og Fjordane Fiskesalslag i 1978  under kontorets ledelse av Geirfinn Inselseth (disponent) og Audun Teige (kontorsjef) og hadde sin siste arbeidsdag her 7. desember. 45 år på samme arbeidsplass. der hun siden 2008 har vært økonomiansvarlig ved salgslaget. Denne rekorden blir det vanskelig å slå. Her snakker vi stabilitet med stor S.  Eva ble takket av for lang og tro tjeneste på en julesamling nylig av styreleder Geir Magne Røys med ansatte og styret til stede. Vi som kollegaer takker for mange fine år sammen med ei trivelig dame som nå skal få prøve seg som pensjonist. Vi ønsker lykke til !

 

 

 

 

 

 

Siste nytt