Nye krav til de som skal søke om kaisalgløyve for 2022

De som ønsker dispensasjon for salg direkte til forbruker (kaisalg) for 2022 må registrere seg i Foretak- og Enhetsregisteret i Brønnøysund.

 

 

Ny versjon av CatchSign appen.

Det kommer en ny versjon av CatchSign appen som har noen bugg fiks

samt noen nye funksjoner. Brukerne vil merke dette i løpet av de neste dagene.

 

 

MSC sertifisering torsk fra 15. august

MSC sertifikatet for torsk innenfor 12 nm opphører fra og med 15. august.

Salg av kokt krabbe, kreps etc

Skal du selge kokt krabbe eller kreps er det viktig at du registrerer deg hos Mattilsynet.

 Info om dette fra Mattilsynet finner du her:

 

Produsent godkjenning Sør Korea

VIKTIG !!!

Alle produsenter av fisk og sjømat og restråstoff for eksport til Sør-Korea, må være registrert innen 6. august 2021. Her finner du oppdatert informasjon om myndighetskrav som gjelder for sjømateksport til Sør-Korea.

Viktig melding om Elektronisk signering 16.05.

VIKTIG MELDING!!!

Søndag 16. mai fra kl. 10.00 blir det vedlikehold/testing av CC systemet.

Det betyr at e-signering er nede for både kjøper og fisker.

Det kan lages seddel og sende denne til signering, men den blir ikke tilgjengelig i app eller signert før systemet er oppe igjen.

 

Det er estimert at arbeidet vil ta 2-3 timer. 

 

 

Oppfordring til alle norske fiskere

Utilsiktet og uønsket bifangst av sjøpattedyr, sjøfugl, svamper og koraller kan forekomme ganske ofte og er rapporteringspliktig i henhold til gjeldende forskrift (J-10-2021).

Konsekvensene av mangelfull rapportering kan bli at norske fiskerier kan miste miljøsertifiseringer som er viktige for eksport av fisk til flere markeder.

Derfor har alle de sentrale organisasjonene på fiskerisiden og Fiskeridirektoratet gått sammen om denne oppfordringen til alle fiskere om å rapportere inn uønsket bifangst av sjøpattedyr, sjøfugl, svamper og koraller.

Overføring av torskekvoter til neste år.

Mattilsynet viderefører dispensasjonen om bløgging og sløying av notsei

Nærings- og fiskeridepartementet har i brev datert 25. januar 2021 anbefalt at Mattilsynet vurderer en videreføring av dispensasjonene fra fiskekvalitetsforskriften (28. juni 2013 nr. 844) §§ 7, 8 og 26 annet ledd. Bestemmelsene § 7 og § 8 gjelder krav om at sei skal bløgges og sløyes før omsetning. Det ble i 2020 gitt midlertidig dispensasjon fra §§ 7 og 8 med grunnlag i usikker markedssituasjon for hvitfisknæringen som følge av koronapandemien.

Krav om elektronisk signatur

Fra 01.12. er det slutt på overgangsperioden for å ta i bruk elektronisk signatur på landing- og sluttsedler. 

Forskriften er hjemlet i landingsforskriftens §8 med ikrafttredelse fra 01. mars 2020.

 

Vis flere nyheter