Geir Magne Røys ny styreleder i salgslaget

Publisert: av Jonny Midtgård

Salgslaget avholdt det utsatte representantskapsmøtet torsdag 22.06.

 

På representantskapsmøtet ble kun ordinære årsmøtesaker behandlet. 

Møtet ble ledet av Øystein Sandøy og Rune Nilsen. 

Geir Ove Borgundvåg takket nei til gjenvalg, og gikk ut av styret etter å ha sittet som nestleder siden 2008.

Representantskapet støttet enstemmig opp om valgkomiteens forslag til nytt styre med Geir Magne Røys som ny leder etter Tonny Grotle som så tragisk omkom i ei arbeidsulykke 15.mai.

Geir Magne Røys er bl.a. kjent som mangeårig medlem av Norges Fiskarlag sitt landsstyre.

I tillegg ble Perry Honningsvåg innvalgt som nytt styremedlem.

Det nye styret i salgslaget består av:

Leder: Geir Magne Røys  (ny)

Medlem: Bjørn Weltzien Årdal

Medlem: Inger Marie Høyland Kleppe

Medlem: Bjørn Nygård

Medlem:  Perry Honningsvåg. (ny)

Medlem:  Johannes Røttingen

 

Siste nytt