Skatteetaten informerer

Informasjonsskriv fra Skatteetaten - Krav til salgsdokument for fiskekvoter

LEPPEFISKET 2020 - ÅPENT KONTOR LØRDAG 18.07.

Har du fortsatt ikke fått signeringsappen CatchSign opp å gå til årets sesong?

Fortvil ikke!  Vi har åpent kontor lørdag og kan treffes på            tlf. 57 85 59 50. 

 

Ungdomsfiskere 2020

Årets leppefisksesong starter fredag 17.07. kl. 08.00.

 

Magnar Aasebø - VNF.

Denne uken hadde Magnar Aasebø sin siste offisielle arbeidsdag ved salgslaget!

Suspendering av minstepriser

Etter samtaler med flere mottaksanlegg har vi besluttet å suspendere minsteprisene for breiflabb, uer, rødspette,kveite, steinbit og lysing fra 04.05.2020.

 

Minstepriser Leppefisk 2020

Minstepris for leppefisk 2020 og justert minstpriser for pale.

Dispensasjon rundfrosset notsei

Da har vi fått melding fra Mattilsynet om at de gir dispensasjon for rundfrysing av notsei som følge av koronautbruddet.

Trekningslisten makrellstørje 2020

Trekningslisten for fartøy som får delta i fisket etter makrellstørje med line eller not i 2020 er klar.

Justering av minsteprisene for hyse og lyr

I samråd med fiskekjøperne har arbeidsutvalget i VNF besluttet å suspendere minsteprisene for hyse og redusere minsteprisen for lyr til salting.

Korona info fra VNF.

Informasjon om VNF og drift av kontoret.

Korona

Informasjon knyttet til Korona-viruset

Vi oppfordrer fiskerne om å holde en ekstra tett dialog med fiskekjøperne i tiden fremover slik at en er orientert om eventuelle endringer knyttet til mottakssituasjonen.

 

Måløy 13.03.2020

Vis flere nyheter