Produsent godkjenning Sør Korea

Publisert: av Bjørn Kvalheim

VIKTIG !!!

Alle produsenter av fisk og sjømat og restråstoff for eksport til Sør-Korea, må være registrert innen 6. august 2021. Her finner du oppdatert informasjon om myndighetskrav som gjelder for sjømateksport til Sør-Korea.

Myndighetene i Sør-Korea krever at alle produsenter av fisk og sjømat og restråstoff må være godkjent av dem for å kunne eksportere til Sør-Korea. De to någjeldende listene – for fisk og sjømat og for restråstoff – erstattes av en samlet liste. Innen 6. august 2021 må alle produsenter dette gjelder registrere seg for å kunne komme med på listen. Les mer om registreringen ved å følge linken under her:

 

  Link til mer informasjon og skjemautfylling.

 

Når skjema er ferdig utfylt, skal dette sendes i Excel-format til [email protected]. Oppgi gjerne i emnebeskrivelsen at dette gjelder registrering til Sør-Korea.

 

Siste nytt