MSC sertifisering av Torsk/Hyse nord for 62N etter 26.04.2021

Publisert: av Bjørn Kvalheim

Gjeldende MSC-sertifisering av det norske fisket etter torsk og hyse nord for 62°N utløper 26. april 2021.
Det foreligger nå en klage som gjør at gjeldende MSC-sertifikat forlenges inntil videre for torsk.

For hyse fornyes sertifikatet utenfor 12 nautiske mil, mens for fangster innenfor 12-mila bortfaller sertifikatet for fangster fisket fra og med 27. april 2021.

Dette oppsummeres slik:

  1. Torsk fanget både innenfor og utenfor 12 nm beholder sertifikatet på ubestemt tid etter 26.04. (forlenges en uke av gangen).  
  2. Hyse fanget innenfor 12 nm f.o.m. 27.04. beholder ikke sertifikatet. Nytt sertifikat blir utstedt for hyse utenfor 12 nm (dagens sertifikatnummer for hyse beholdes).

 

Les rundskrivet her.

Siste nytt