Nye krav til de som skal søke om kaisalgløyve for 2022

Publisert: av Bjørn Kvalheim

De som ønsker dispensasjon for salg direkte til forbruker (kaisalg) for 2022 må registrere seg i Foretak- og Enhetsregisteret i Brønnøysund.

 

 

Alle som har kaisalg må som vanlig søke på nytt ved årsskiftet.

Du søker på vanlig måte ved å bruke vårt skjema på hjemmesiden.   SKJEMA 

 

Nytt for 2022 er at det er krav fra Fiskeridirektoratet om at en må være registrert i Foretak- og Enhetsregisteret.

Alle enkeltpersonforetak kan registrere seg i Enhetsregisteret, og får da et organisasjonsnummer. Registrering i Enhetsregisteret er gratis

Les mer om dette her:     Kaisalg 2022     (Fiskeridir)

For å registrere enkeltpersonforetak i Enhetsregisteret og Foretaksregisteret må den det gjelder planlegge å drive næringsvirksomhet, ha norsk forretningsadresse, samt være fylt 18 år. Hvis personen er over 15 år, så kan enkeltpersonforetaket registreres etter tillatelse fra foresatte/verge og Statsforvalteren.

Dette innebærer samtidig at det ikke kan registreres fritidsfiskere med kaisalgdispensasjon under 15 år i kjøperregisteret. 

Link til Brønnøysundregistrene finner du her:   BRØNNØYSUND

Siste nytt