MSC sertifisering torsk fra 15. august

Publisert: av Bjørn Kvalheim

MSC sertifikatet for torsk innenfor 12 nm opphører fra og med 15. august.

MSC-sertifisering av det samlede norske fisket etter torsk og hyse nord for 62°N utløp 26. april 2021. Fornyet MSC-sertifikat etter denne datoen gjaldt i utgangspunktet kun for fangster tatt utenfor 12 nautiske mil (nm). For hyse ble sertifikatet utenfor 12 nm fornyet, men bortfalt for fangster tatt innenfor 12-mila med virkning fra og med 27. april 2021. Som følge av en klage ble MSC-sertifikatet for torsk (både innenfor og utenfor 12 nm) forlenget inntil videre.

Denne midlertidige forlengelsen for torsk opphører fra og med 15. august 2021. Fra dette tidspunkt vil MSC-sertifikatet for torsk (som for hyse) bare gjelde for fangster tatt utenfor 12 nm. Her er det landingstidspunktet som legges til grunn. Torsk fisket innenfor 12 nm som er landet til og med 14. august 2021, beholder MSC-sertifiseringen selv om den omsettes senere og uavhengig av hvor i verdikjeden den befinner seg.

Fangstfelt ført på landingsseddel/sluttseddel vil definere om landede kvanta kommer innunder MSC-ordningen eller ikke. Fangstfelt som oppgis på seddel er kodet med start-siffer 8 for kvanta fisket innenfor 12 nm og startsiffer 0 for kvanta fisket utenfor 12 nm

Siste nytt