Rundskriv 13-20 - Pensjonstrekk på omsetning av fisk.

Publisert: av Bjørn Kvalheim (Sist endret: )
Gjelder fra dato:

Satsen for beregning av av avgift på omsetning av fisk til pensjonstrygden for fiskere ble endret  fra 0.25 til 0,3% den 01.01.2020.  Salgslagene satte dette trekket i verk fra 08.05.2020.