Linker

 

 Myndigheter og myndighetsorganisasjoner

Fiskeriorganisasjoner

 Fiskeridirektoratet

Fiskebåt (Fiskebåtredernes Forbund)

 J-Meldinger

Sjømatalliansen

Mattilsynet

Norges Fiskarlag

Fangstsertifikat - CatchCertificate.no

Norges  Sjømatråd

Nærings- og Fiskeridepartementet

Sjømat Norge

Kystverket

Norsk sjømatbedrifters landsforening (NSL)

Sjøfartsdirektoratet

Norges Kystfiskarlag

Innovasjon Norge

Norges Råfisklag

Salgslagenes sider hos Direktoratet

SUROFI

Kystvakten - Forsvaret

Norges Sildesalgslag.no

 Redningsselskapet

Rogaland Fiskesalgslag

Statistisk Sentralbyrå 

Skagerakfisk

Euler Hermes kredittforsikring Smak av Kysten
 

 

 

 

 Forskning og utvikling

Info register fra Fiskeridirektoratet

 ICES - Det internasjonale Havforskningsråd

Fartøyregister

 NOFIMA

Fiskarmanntallet

Forskning.no 

Kjøperregister

Norsk Institutt for naturforskning

Statistikkbank - Fiskeridirektoratet

Havforskninsinstituttet

 

SINTEF Fiskeri- og Havbruk

 Lovverk

Norges Forskningsråd

 Lov om førstehandsomsetning av viltlevande marine ressursar (fiskesalslagslova)

Mareano-prosjektet

 Lov om retten til å delta i fiske og fangst (deltakerloven)

FHF- Fiskeri og Havbruksnæringens forskningsfond

 Havressurslova

 

Deltakerforskriften

 Nyheter og media Utøvelsesforskriften
Fiskeribladet

Konsesjonsforskriften

Kyst og Fjord

Landingsforskriften

Kystmagasinet Forskrift om førstehandsomsetning av viltlevande marine ressurser

Norsk Fiskerinæring

 

kyst.no

  Andre

fisk.no

 Samvirkesenteret

Intrafish.no  Fiskeri Flora                                                           
Barentsobserver

 Miljø

 

 MSC,  Marine Stewardship Council
 Fangstbehandling

 

 Langerogn