Siste levering / omsetning

Periode: 13.03.2019 - 20.03.2019
Forbehold

Vest-Norges Fiskesalslag tar forbehold om feil som skyldes menneskelig/teknisk svikt.
Ved mistanke om feil eller mangler,- ta kontakt med oss.