Hummer

Hummer
Laster Minstepriser ...

Artsbeskrivelse

Lat.: Nephropidae

Hummer er en familie av krepsdyr som tilhører den store gruppen av tifotkreps. Hummere lever i saltvann og har betydelig økonomisk verdi som matkilde. Hummeren oppholder seg som oftest fra 5 til 40 meters dyp, hvor det er stein eller sandbund og helst hvor det er flere fluktmuligheter. Hummeren lever hovedsakelig av muslinger, snegler, børstemark og kråkeboller. Som liten hummer kan den også finne på å spise sine søsken om den får muligheten til det. Hummeren blir kjønnsmoden i en alder av 5 til 13 år.