Ungdomsfiskeordningen er klar for 2018

Nytt utvalg om fremtidens fiskerikontroll