Salg av kokt krabbe, kreps etc

MSC sertifisering torsk fra 15. august

Arendalsuka 2022

I uke 33 15-19. august er det igjen tid for Arendalsuka.

Sjømatnæringen har flere interessante arrangement i Samferdsels-teltet.

Vi nevnter: 

 

NORSK FISKERIPOLITIKK - HENGER AMBISJONENE OG REALITETENE

SAMMEN?

Tirsdag 16/8 2022 09:00 - 10:30       LINK

 

 

 

HVORDAN SKAPE EN INKLUDERENDE FISKERINÆRING?

Tirsdag 16/8 2022 11:00 - 12:00            LINK

 

SLAGET OM HAVET - FISKEN OG VINDEN

Tirsdag 16/8 2022 12:30 - 14:00      LINK

 

 

 

Oppfordring til alle norske fiskere

Utilsiktet og uønsket bifangst av sjøpattedyr, sjøfugl, svamper og koraller kan forekomme ganske ofte og er rapporteringspliktig i henhold til gjeldende forskrift (J-10-2021).

Konsekvensene av mangelfull rapportering kan bli at norske fiskerier kan miste miljøsertifiseringer som er viktige for eksport av fisk til flere markeder.

Derfor har alle de sentrale organisasjonene på fiskerisiden og Fiskeridirektoratet gått sammen om denne oppfordringen til alle fiskere om å rapportere inn uønsket bifangst av sjøpattedyr, sjøfugl, svamper og koraller.

Mattilsynet viderefører dispensasjonen om bløgging og sløying av notsei

Nærings- og fiskeridepartementet har i brev datert 25. januar 2021 anbefalt at Mattilsynet vurderer en videreføring av dispensasjonene fra fiskekvalitetsforskriften (28. juni 2013 nr. 844) §§ 7, 8 og 26 annet ledd. Bestemmelsene § 7 og § 8 gjelder krav om at sei skal bløgges og sløyes før omsetning. Det ble i 2020 gitt midlertidig dispensasjon fra §§ 7 og 8 med grunnlag i usikker markedssituasjon for hvitfisknæringen som følge av koronapandemien.