Salg av kokt krabbe, kreps etc

Årsmøte 28.04.2022. - FLORØ

MSC sertifisering torsk fra 15. august

Årsmøte 28.04.2022. - FLORØ

Vi satser på at til våren blir alt så meget bedre og prøver oss med et fysisk årsmøte igjen i slutten av april.

Tid                            Torsdag 28.04.2022

Sted: Quality Hotel     Florø.

Tidspunkt:                  Kl. 12:30 - 17:00

Foruten vanlige årsmøtesaker innleder Eivind Brækkan fra Sjømatrådet om markedssituasjonen for kvitfisk. 

Stortingsrepresentant Olve Grotle (H) og medlem av næringskomiteen innleder om "Havvind og Fiskeri- hvordan oppnå god sameksistens"

Det blir festmiddag for representanter, styret, andre tillitsvalgte og gjester på hotellet.

 

 

 

Oppfordring til alle norske fiskere

Utilsiktet og uønsket bifangst av sjøpattedyr, sjøfugl, svamper og koraller kan forekomme ganske ofte og er rapporteringspliktig i henhold til gjeldende forskrift (J-10-2021).

Konsekvensene av mangelfull rapportering kan bli at norske fiskerier kan miste miljøsertifiseringer som er viktige for eksport av fisk til flere markeder.

Derfor har alle de sentrale organisasjonene på fiskerisiden og Fiskeridirektoratet gått sammen om denne oppfordringen til alle fiskere om å rapportere inn uønsket bifangst av sjøpattedyr, sjøfugl, svamper og koraller.

Mattilsynet viderefører dispensasjonen om bløgging og sløying av notsei

Nærings- og fiskeridepartementet har i brev datert 25. januar 2021 anbefalt at Mattilsynet vurderer en videreføring av dispensasjonene fra fiskekvalitetsforskriften (28. juni 2013 nr. 844) §§ 7, 8 og 26 annet ledd. Bestemmelsene § 7 og § 8 gjelder krav om at sei skal bløgges og sløyes før omsetning. Det ble i 2020 gitt midlertidig dispensasjon fra §§ 7 og 8 med grunnlag i usikker markedssituasjon for hvitfisknæringen som følge av koronapandemien.