Leppefisk

Leppefisk
Laster Minstepriser ...

Artsbeskrivelse

Lat.: Labridae

Leppefisker er en stor familie av saltvannsfisker, som lever i alle tropiske og tempererte hav. Mange har kraftige farger, og det er som regel stor forskjell på fargetegningene mellom kjønnene. Mange leppefisker er «pussefisker», det vil si at de plukker parasitter fra huden, gjellene, og til og med munnen hos større fisker. Dette utnyttes i forbindelse med oppdrett av laks, hvor leppefiskene brukes til å holde bestanden av lakselus nede. - Grøngylt er en fiskeart i gruppen leppefisker. Den blir inntil 30 cm lang og lever fra fjæra og ned til 30 meters dyp. Grønngylt er vanlig fra kysten av Marokko og nordover til kysten Trøndelag i Norge. Arten finnes også i vestlige deler av Middelhavet og vestlige deler av Østersjøen. Det er stor variasjon i føden, men hovedsakelig består den av muslinger og copopoder

- Bergnebb er den minste av leppefiskene. Den er oransje av farge, og har en karakteristisk prikk ved halerota. Normal str er 10-12 cm

- Berggylt, har en kraftig leppe som er karakteristisk for familien. Skinnet er mørkebrunt til grønt.

- Gressgylt er en fiskeart i gruppen leppefisker. Den blir inntil 18 cm lang og lever fra fjæra og ned til 25 meters dyp. Er i olivenbrunt, blått, grønt og gult.