Styret

Styrets medlemmer

Tonny Grotle
Styreformann
Telefon: +4790842199

Geir O. Borgundvåg
Styremedlem
Telefon: +4790620454
Bjørn Årdal
Styremedlem
Telefon: +4790890386
Johannes S. Røttingen
Styremedlem
Inger Marie Høyland Kleppe
Styremedlem
Bjørn Nygård
Styremedlem