MSC Sertifisering

Publisert:

Marine Stewardship Council - MSC Marine Stewardship Council (MSC) er en ideell organisasjon som drifter et internasjonalt miljømerke og sertifiseringsprogram. Deres målsetning er å anerkjenne og belønne bærekraftige fiskerier, og bidra til å skape et mer bærekraftig sjømatmarked. MSCs miljømerke på et sjømatprodukt innebærer at:

Det kommer fra et fiskeri som har blitt uavhengig sertifisert i henhold til MSCs vitenskapsbaserte standard for miljømessig bærekraftig fiske.

Det er fullt sporbart til et bærekraftig fiskeri 

MSC sertifikat for Brosme og Lange 

MSC sertifikat for Torsk - Nordøstarktisk

MSC sertifikat for Torsk - Nordsjøen

MSC sertifikat for Hyse - Nordøstarktisk

MSC sertifikat for Hyse - Nordsjøen

MSC sertifikat for Lysing - Nordsjøen

MSC sertifikat for Sei - Nordøstarktisk

MSC sertifikat for Sei - Nordsjøen