Omsetning 2024 - 2023

Siste oppdatering: 16.02.2024 15.30
Neste oppdatering: 23.02.2024 15.30
Sluttseddelperiod: 01.01.2024 00.00
Fjorårets periode: 11.02.2023 00.00
Forbehold

Vest-Norges Fiskesalslag tar forbehold om feil som skyldes menneskelig/teknisk svikt.
Ved mistanke om feil eller mangler,- ta kontakt med oss.