Omsetning 2024 - 2023

Siste oppdatering: 19.07.2024 15:30
Neste oppdatering: 26.07.2024 15:30
Sluttseddelperiod: 01.01.2024 00:00
Fjorårets periode: 14.07.2023 00:00
Forbehold

Vest-Norges Fiskesalslag tar forbehold om feil som skyldes menneskelig/teknisk svikt.
Ved mistanke om feil eller mangler,- ta kontakt med oss.