Omsetning

Siste oppdatering: 27.01.2023 15.30
Neste oppdatering: 03.02.2023 15.30
Sluttseddelperiod: 01.01.2023 00.00
Fjorårets periode: 22.01.2022 00.00
Forbehold

Vest-Norges Fiskesalslag tar forbehold om feil som skyldes menneskelig/teknisk svikt.
Ved mistanke om feil eller mangler,- ta kontakt med oss.