Omsetning

Siste oppdatering: 16.11.2018 15.30
Neste oppdatering: 23.11.2018 15.30
Sluttseddelperiod: 01.01.2018 00.00
Fjorårets periode: 11.11.2017 00.00
Forbehold

Vest-Norges Fiskesalslag tar forbehold om feil som skyldes menneskelig/teknisk svikt.
Ved mistanke om feil eller mangler,- ta kontakt med oss.