Omsetning

Siste oppdatering: 17.01.2020 15.30
Neste oppdatering: 24.01.2020 15.30
Sluttseddelperiod: 01.01.2020 00.00
Fjorårets periode: 12.01.2019 00.00
Forbehold

Vest-Norges Fiskesalslag tar forbehold om feil som skyldes menneskelig/teknisk svikt.
Ved mistanke om feil eller mangler,- ta kontakt med oss.