Omsetning

Siste oppdatering: 12.07.2019 15.30
Neste oppdatering: 19.07.2019 15.30
Sluttseddelperiod: 01.01.2019 00.00
Fjorårets periode: 07.07.2018 00.00
Forbehold

Vest-Norges Fiskesalslag tar forbehold om feil som skyldes menneskelig/teknisk svikt.
Ved mistanke om feil eller mangler,- ta kontakt med oss.