Omsetning

Siste oppdatering: 30.07.2021 15.30
Neste oppdatering: 06.08.2021 15.30
Sluttseddelperiod: 01.01.2021 00.00
Fjorårets periode: 25.07.2020 00.00
Forbehold

Vest-Norges Fiskesalslag tar forbehold om feil som skyldes menneskelig/teknisk svikt.
Ved mistanke om feil eller mangler,- ta kontakt med oss.