Omsetning

Siste oppdatering: 30.09.2022 15.30
Neste oppdatering: 07.10.2022 15.30
Sluttseddelperiod: 01.01.2022 00.00
Fjorårets periode: 25.09.2021 00.00
Forbehold

Vest-Norges Fiskesalslag tar forbehold om feil som skyldes menneskelig/teknisk svikt.
Ved mistanke om feil eller mangler,- ta kontakt med oss.