Dispensasjon rundfrosset notsei

Publisert: av Bjørn Kvalheim

Da har vi fått melding fra Mattilsynet om at de gir dispensasjon for rundfrysing av notsei som følge av koronautbruddet.

 

Mattilsynet har i dag 15.04.2020 etter instruks fra Nærings- og fiskeridepartementet innvilget en generell dispensasjon fra kravet i fiskekvalitetsforskriften om at notsei skal bløgges og sløyes før omsetning.

Dispensasjonen gjelder for notseifisket i 2020.

 

Les mer om ordningen HER

 

Siste nytt