Åpenhetsloven - nytt og enkelt verktøy til fiskerne!

Publisert: av Bjørn Kvalheim

Norsk Villfisk lanserer et nytt verktøy for å hjelpe fiskerne å følge opp åpenhetsloven og til å levere dokumentasjon til fiskekjøperne

I lys av Åpenhetslovens krav om å fremme respekt for grunnleggende menneskerettigheter og                                                                                                              anstendige arbeidsforhold, har fiskesalgslagene lansert en ny egenerklæring.

Dette tiltaket er designet for å gjøre informasjonsflyten mellom fiskere og fiskekjøpere enklere                                                                                                                og mer transparent.

Arbeidet med erklæringen og den praktiske løsningen er gjennomført i et samarbeid mellom                                                                                                            salgslagene, Norges Fiskarlag og Sjømat Norge.

Det er snakk om krav til å gjennomføre aktsomhetsvurderinger, redegjøre for disse og svare på informasjonskrav.                                                                                Loven fører også til at kunder har behov for mer detaljert informasjon fra dem de kjøper varer av.

Enklere informasjonsflyt
Fiskerne vil motta en SMS og en e-post med en lenke til egenerklæringen. Denne må fylles ut og signeres                                                                                                ved hjelp av Catch Sign.   

Når erklæringen er utfylt og signert, vil den være tilgjengelig på fiskesalgslagenes nettsider (Ekstranettet) for                                                                                potensielle kunder i ett år. Deretter må den eventuelt oppdateres og signeres på nytt.

Fiskerne trenger KUN å fylle ut ett skjema selv om man leverer til flere kjøpere                                                                                                                              og gjennom flere salgslag. 

Målet er at dette skal være enkelt for fisker – og enkelt for kjøper.

Siste nytt