Årsmøte 28.04.2022. Florø.

Publisert: av Bjørn Kvalheim

Torsdag 28.04. ble det holdt ordinært årsmøte for Vest-Norges Fiskesalslag på Quality Hotel Florø.

45 deltagere fra representantskapet, valgnemnd, kontrollnemd, styret og gjester var samlet til det første fysiske møtet siden 2019.

 

 

Etter to år med alternativ gjennomføring av årsmøte var det endelig mulig å gjennomføre et fysisk møte igjen. Bjarte Nordtun og Øystein Sandøy ledet årsmøtet hvor 15 av 21 representantene deltok sammen med valgnemnd, kontrollnemnd, styret, administrasjonen, statens kontollør, revisor og gjester. 

Foruten de ordnære årsmøtesakene så innledet stortingsrepresentant Olve Grotle om "Fiskeri og Havvind - hvordan oppnå god sameksistens" og sjømatanalytiker Eivind Hestvik Brækkan om "Utviklingstrekk i hvitfisk-markedet hjemme og ute"

Styret hadde planer om å legge frem sak for årsmøtet om vedtektsendring for å øke mulighetene for å få begge kjønn representert i styrende organ i salgslaget, men siden valgkomiteen hadde innstilt en god kandidat til årsmøtet, ble det bestemt å bruke tiden frem mot neste årsmøte til dette arbeidet. 

Så for første gang i historien ble en kvinne innvalgt i styret til VNF. Inger Marie Høyland Kleppe fra Sotra er 33 år, er sjark-fisker, styremedlem i Sotra og Øygarden fiskarlag og har fisket siden hun var 14 år.  Les mer om det nye styremedlemmet her:   Inger-Marie Høyland Kleppe. 

Det ble og tid til å takke av tidligere direktør Magnar Aasebø for sin innsats i salgslaget, der han startet sin karriere som utleid konsulent fra Kreditkassen i 1993 før han tok over som direktør i 1998. Her var han til han gikk av i 2020.

 

Årsmeldingen finner du her:    Årsmelding 

 

 Styreleder Tonny Grotle og Inger-Marie Høyland Kleppe.

Tonny Grotle takker av Magnar Aasebø for sin innsats i VNF.

Siste nytt