12 fiskere og ett fiskemottak ved Bergen i fare

Publisert: av Kenneth Karlsen

Fjerning av føringstilskuddet kan sette en stopper for fiskerisamvirket med 12 fiskebåter i Hardanger-området. Det vil også ramme fiskemottaket Nordhordland Fisk hardt.

Les hele artikkelen i Fiskeribladet her:

Hallvard Godøy er sjarkfisker i Fusa sørøst for Bergen, og en av de 12 fiskerne i samvirket Fiskfråfjorden. Da Fiskeribladet snakket med ham var han ute og dro seinoten i Bjørnefjorden, i sin 30 fots Malo-sjark «Britt Evelyn».

- Det er mye sei for tiden. Skal levere to dagers fangst på fiskebilen til Fiskfråfjorden nå, 2600 kilo. Uten bilen hadde det ikke vært mulig. Og uten føringstilskudd blir det kroken på døren for fiskebilen vår, sier Godøy til Fiskeribladet. 

Strøk tilskuddet

I 2019 ble det avsatt 23,4 millioner kroner til føringstilskudd for frakt av fisk og skalldyr.

Formålet med ordningen er å opprettholde lokale fiskerimiljøer og en variert flåtestruktur. Videre skal ordningen bidra til at ressursene utnyttes også i områder hvor det ikke er mottak i umiddelbar nærhet. Regjeringen vil ikke bevilge midler til føringstilskudd i 2020, men heller «legge til rette for at fiskesalgslagene kan finansiere tilskuddet ved hjelp av såkalte inndratte midler».

Samler fisken

Hardanger-fiskernes fiskebil kjører to ganger i uken og noen ganger tre. I året frakter den mellom 150 og 200 tonn fisk til fiskemottaket på Radøy. Samvirket består av 12 lokale fiskebåter fra kommunene Bergen, Fusa, Kvam, Kvinnherad, Samnanger og Tysnes. De fisker i Hardangerfjorden og Bjørnefjorden og leverer fisken til lokale kaier.

- For oss betyr føringstilskuddet veldig mye. Vi i samvirkelaget leverer på kaien og fiskebilen kjører Hardanger-ruten og samler opp 12 fjordfiskeres fangst og leverer den til Leif Bognøy i Nordhordland Fisk.

TAR ALT: Leif Bognøy i Nordhordland Fisk tar imot alt av fisk og skalldyr på mottaket i Bøvågen på Radøy. Her får han hummer av fiskerne Steinar og Sverre Stormark

Mister fiskebilruten

Fiskere betaler en kilopris på to kroner til dekning av bilen og sjåfør. De får 12 kroner kiloen for fisken minus to fraktkroner. 

- Der går smertegrensen vår. Uten føringstilskuddet måtte vi betalt cirka 1,25 kroner mer i frakt. Det hadde ikke gått rundt. For min del er det et dårlig alternativ å kjøre selv, syv timer tur retur til mottak. Og jeg er den av fiskerne som er nærmest et mottak. Det er bakvendt og tungvint og går ikke i lengden, sier Godøy.

- Hva skjer da?

- Jeg tror ikke bilen går lenger dersom føringstilskuddet forsvinner, og da er det i hvert fall ikke aktuelt for fiskerne i Hardanger å frakte fisken selv. Uten fiskebilen må jeg gå syv timer tur retur til de nærmeste mottakene, enten Brandasund i Bømlo eller fiskemottaket på Sotra. Føringstilskuddet koster samfunnet lite, og gir mye mer tilbake, sier Godøy.

Vil ha fiskerne på trygd

Leif Bognøy ved Nordhordland Fisk i Bøvågen på Radøy, driver mottak for lokale fiskere, fiskerisamvirket Fiskfråfjorden og fiskemottaket på Bulandet som han også er medeier i.

- Ruten i Hardanger vil lide hvis føringstilskuddet forsvinner. Fiskerne vil få syv-åtte timer ekstra i reisetid for å levere fisken til oss. Det sier seg selv at det ikke går og da er alternativet dårlig. Man kan jo spørre om regjeringen heller vil ha alle disse fiskerne på trygd, sier Bognøy. 

Han sier at både fiskere og mottak er helt avhengig av hjelp til bil og sjåfør, i tillegg til at de selv spytter inn store summer for å få denne bilruten til å gå rundt. For regnestykket går ikke opp om føringstilskuddet forsvinner, det er de fleste enig om. 

- Politikerne glemmer at fiskerne tilfører en god del skatt til fellesskapet, og den forsvinner også hvis de skal over på trygd, sier mottakssjefen.

Gidder man fortsette?

- Hvordan vil det ramme dere som fiskemottak?

- Jeg vil nok få noe fisk, men det vil ramme oss hardt om vi ikke får fisken fra Hardanger-fiskerne. I tillegg får vi store mengder fisk fra mottaket vi er medeier i på Bulandet. Der får vi også litt tilskudd til å få fisken med Kyst1s båt «Rani». Hvis noen tusen tonn last fjernes fra den ruten, vil det nok påvirke de også. Så det blir det samme her, vi trenger denlille hjelpen. Det har noe med hvor lenge man gidder å fortsette hvis tilskuddet forsvinner, sier Bognøy.

Han sier det er enormt lange avstander og at myndighetene legger kostnader på alt, som for eksempel bompenger. I tillegg vil de fjerne tilskudd. 

- Det blir så dyrt å frakte at vi snart ikke lenger har folk langs kysten, sier Bognøy.

- Piss i havet

Også Magnar Aasebø, direktør i Vest-Norsk Fiskesalslag sier det blir veldig usikkert for fiskerne og mottakene uten føringstilskuddet.

FRYKTER NEDLEGGELSER: Administrerende direktør Magnar Aasebø i Vest-Norges Fiskesalslag, frykter kutt av føringstilskuddet vil medføre at fraktruten i Hardanger vil være en saga blott.

- Det er fare for nedleggelse av fraktruten i Hardanger og fiskemottaket på Bulandet er ikke konkurransedyktig uten føringstilskudd. Føringsruten med «Rani» blir rammet og vi kan risikere de stopper ruten, sier Aasebø.

Han tror fiskere vil flytte på seg og fiske i nærområdene til mottak, og familier vil flytte etter. 

- Det vil smuldre opp de små miljøene langs kysten. For folk og samfunn langs kysten er dette å leve eller ikke. For staten er tilskuddet bare et piss i havet i den store sammenheng. Dette er en av de viktigste ordningene som for å holde liv i kysten, mener Aasebø.

- Men regjeringen mener at fiskesalgslagene kan betale frakt med inndratte midler?

- Det har vi ikke penger til. Det er ikke nok slike midler til å dekke føringstilskuddet. Det vil helt klart gå ut over kontrolltiltak og vi må trappe ned på disse. Det er litt forskjellig som skjer langs kysten og behovet for kontroll blir ikke mindre, sier han.

Siste nytt