Avgift på viltlevende marine ressurser.

Publisert: av Bjørn Kvalheim

 

Regjeringen har i revidert nasjonalbudsjett lagt opp til å innføre en ny avgift på viltlevende marine ressurser fra 1. juli 2021.

Avgiften er på 0,42%

 

Avgiften som innføres 01.07.2021 er en fiskal særavgift som vil gi staten en inntekt på ca 100 millioner i året.

Bakgrunnen er er vedtak fra Stortinget fra behandlingen av kvotemeldingen i 2020.

Salgslagene er pålagt å kreve inn avgiften.

Avgift skal belastes med 0,42 % av avgiftsgrunnlaget, som er brutto salgsbeløp minus lagsavgiften.

Vi gjør oppmerksom PÅ at det er vedtatt at avgiftsplikten oppstår ved førstehåndsomsetningen - dvs. når sluttseddel skrives.

 

 Les mer om avgiften her:    NY AVGIFT 

 

 

 

Siste nytt