Blåkveite og Snabeluer er nå MSC sertifisert

Publisert: av Bjørn Kvalheim

Det norske fisket etter blåkveite og snabeluer er fra 25.01. sertifisert i henhold til MSC standard for bærekraftig fiskeri.

Bestandene er per i dag i relativt god forfatning, og høstes på bærekraftige nivåer. Begge fiskeriene opererer innenfor et veletablert og effektivt forvaltningsregime.

Rundt 33 000 tonn MSC-sertifisert norsk uer og rundt 14 000 tonn MSC-sertifisert norsk blåkveite vil nå være tilgjengelig for innenlandsk konsum og til de globale eksportmarkedene. Det meste av eksporten av disse norske artene går i dag til asiatiske markeder.

Norge har lang tradisjon for bærekraftig fiskeriforvaltning. Vi er tilfredse med å kunne dokumentere dette gjennom MSC-standarden for også disse fiskeriene, sier Tor Bjørklund Larsen, seniorrådgiver i Norges Fiskarlag, som på vegne av norsk fiskerinæring arbeider med sertifiseringen.

Vest-Norges Fiskesalslag omsatte 688 tonn med blåkveite i 2022.

 

Les mer her:  Fiskarlaget MSC

 

Siste nytt