Deltakelse i størjefiske klart

Publisert: av Kenneth Karlsen

Trekningslisten for fartøy som ønsker å delta i fisket etter makrellstørje med line eller not i 2019 er klar.

 

Fiskeridirektoratet har foretatt trekning av påmeldte fartøy til fisket etter makrellstørje med not eller line.

Vedtak om tillatelse til eller avslag på deltakelse i fisket vil bli sendt til alle de påmeldte fartøyene i løpet av uke 13.  Mer informasjon om deltakelsen i fisket vil bli gitt i tillatelsen.

Dersom det skulle vise seg at et fartøy som får tillatelse til å delta i fisket likevel ikke ønsker å delta, eller dersom fartøyet ikke oppfyller vilkårene for deltakelse i fisket, vil det neste fartøyet på listen få tilbud om å delta i fisket etter makrellstørje i 2019.

Fartøy som fisker med line

I fisket etter makrellstørje med line er det fire fartøy som får adgang til å delta i 2019. Hvert av fartøyene får en kvote på 6 tonn makrellstørje.

Trekningslisten for fartøy som er påmeldt til fiske med line etter makrellstørje i 2019 er som følger:

 

Registreringsmerke

Fartøynavn

Lengde

1

SF-25-S

Rosøy

10,62

2

Ø-123-H

Ann Sofie

14,96

3

M-1-SM

Kardinal

6,79

4

M-25-SM

Orholm

8,95

5

N-161-VV

Maja 2

17,25

6

M-128-SM

Fiskebank I

29,92

7

H-109-AV

Tabben

8,9

 

Fartøy som fisker med not

Fartøy under 40 meter

I fisket etter makrellstørje med not er det tre fartøy under 40 meter som får adgang til å delta i 2019. Hvert av fartøyene får en kvote på 45 tonn makrellstørje.

Trekningslisten for fartøy under 40 meter som er påmeldt til fiske med not etter makrellstørje i 2019 er som følger:

 

Registreringsmerke

Fartøynavn

Lengde

1

SF-1-G

Vibeke Helene

27,3

2

M-70-AV

Tojako

27,49

3

M-58-AV

Orfjord

34,85

4

SF-12-F

Bluefin

34,79

5

SF-246-A

Hillersøy

36,34

6

SF-50-G

Vestbris

30,0

7

SF-1-A

Vesterhav

38,55

8

SF-3-A

Albacore

26,13

9

SF-18-F

Edna Synnøve

23,99

Fartøy over 40 meter

I fisket etter makrellstørje med not er det ett fartøy over 40 meter som får adgang til å delta i 2019. Dette fartøyet får en kvote på 52 tonn makrellstørje.

Trekningslisten for fartøy over 40 meter som er påmeldt til fiske med not etter makrellstørje i 2019 er som følger:

 

Registreringsmerke

Fartøynavn

Lengde

1

H-1-BN

Brennholm

75,40

2

H-175-B

Bømmelbas

61,54

3

SF-2-S

Hovden Viking

46,0

4

H-74-AV

Talbor

64,0

5

H-140-B

Elisabeth

60,9

6

H-2-AV

Radek

53,55

7

R-333-K

Salvøy

41,11

8

H-87-AV

Birkeland

68,8

Siste nytt