Eksporterte sjømat for 99 milliarder

Publisert: av Kenneth Karlsen

Sjømat for 99 milliarder kroner ble eksportert fra Norge fjor. Det utgjorde 25.700 måltider per minutt. Laks er den største arten målt i både volum og verdi.

Fiskeribladet skriver dette:

Norsk sjømatnæring var dermed bare én milliard kroner unna den magiske 100 milliarders grensen. I volum er det snakk om 2,7 millioner tonn, noe som er en volumøkning på fire prosent og en verdiøkning på fem prosent, eller 4,6 milliarder kroner mer enn i 2017. Dette tilsvarer 37 millioner måltider sjømat hver dag hele året.

Forholdet mellom havbruk og fiskeri har i liten grad endret seg fra 2017. Verdien av havbruk utgjør 72 prosent, mens volumet utgjør 40,5 prosent av den totale sjømateksporten for 2018. Eksportverdien fra havbruk var på 71 milliarder kroner, mens villfisknæringen sto for 28 milliarder.

- Selv om vi ikke passerte den magiske 100 milliardergrensen har det vært et nytt godt år for norsk sjømateksport. Oppsummert var det både rekordhøy eksportverdi og rekordhøyt eksportvolum for norsk sjømat i 2018. Dette til tross for brexit, handelskrig og andre utfordringer som har skapt uforutsigbarhet i verdensmarkedet. Sjømateksporten til EU-markedet har økt på grunn av lavere konkurranse og en gunstig valutasituasjon mot euroen. Vi ser en tilbakegang i sjømateksporten til Asia, som en følge av økt konkurranse og en fortsatt utfordrende markedsadgang til Kina, sier Renate Larsen, administrerende direktør i Norges sjømatråd.

zoomBilde

Torsken blir viktigere

Her er nøkkeltallene:

  • Norge har eksportert 1,1 million tonn laks for 67,8 milliarder kroner i 2018. Det er en volumøkning på 5 prosent, mens verdien økte med 3,2 milliarder kroner eller 5 prosent fra 2017.
  • Norge har eksportert 46.400 tonn ørret for 3 milliarder kroner i 2018. Det er en økning på 16 prosent i volum, mens verdien økte med 127 millioner kroner eller 5 prosent fra 2017.
  • Norge har eksportert 197.00 tonn torsk for 9,4 milliarder kroner i 2018. Det er en volumnedgang på 9 prosent, mens verdien økte med 322 millioner kroner eller 4 prosent fra 2017.

- I 2018 var det eksportrekord for hele hvitfiskkategorien målt i verdi. Torskeeksporten økte med fire prosent i verdi som følge av økt pris, mens eksportrekorden for sei skyldes primært økte volumer. EU er det viktigste hvitfiskmarkedet med 64 prosent av den totale eksportverdien, sier sjømatanalytiker i Sjømatrådet Ingrid Kristine Pettersen.

Voldsomt verdivekst

I løpet av de siste 10 årene har verdien av norsk sjømateksport økt med 122 prosent. Norge har eksportert 1,1 million tonn fisk fra havbruk og 1,6 millioner tonn fisk og skalldyr i villfisknæringen.

- I 2018 ble det målt rekordhøy eksportverdi for laks, torsk, sei og kongekrabbe. Det er en trend at norsk sjømat ofte er innom et annet land for videreforedling før det ender opp hos konsumenten. Typiske transitt- eller videreforedlingsmarkeder for norsk sjømat er Polen, Danmark og Nederland, sier sjømatanalytiker i Sjømatrådet Paul T. Aandahl.

zoomBilde

Flere nøkkeltall:

  •  Norge har eksportert 255 000 tonn makrell for 3,8 milliarder kroner i 2018. Det er en volumnedgang på 24 prosent, mens verdien falt med 300 millioner kroner eller 7 prosent fra 2017.
  • Norge har eksportert 292 000 tonn sild for 2,6 milliarder kroner i 2018. Volumet var på samme nivå som i 2017, mens verdien falt med 173 millioner kroner eller 6 prosent fra 2017.
  • Norge har eksportert 106 000 tonn sei for 2,1 milliarder kroner i 2018. Det er en volumøkning på 27 prosent, mens verdien økte med 106 millioner kroner eller 12 prosent fra 2017.
  • Norge eksporterte 62 000 tonn hyse for 1,7 milliarder kroner i 2018. Det er en volumnedgang på 18 prosent, mens verdien var på samme nivå som 2017.
  • Norge har eksportert 10 700 tonn reker for 831 millioner kroner i 2018. Volumet økte med 17 prosent, mens verdien økte med 134 millioner kroner eller 19 prosent fra 2017.
  • Norge har eksportert 2000 tonn kongekrabbe for 579 millioner kroner i 2018. Volumet økte med 8 prosent, mens verdien økte med 74 millioner kroner eller 15 prosent fra 2017.

Fiskeriminister Harald Tom Nesvik (Frp) er svært fornøyd med de ferske eksport-tallene.

zoomGLADLAKS: Fiskeriminister Harald Tom Nesvik (Frp) er storfornøyd med å ha oppnådd ny eksportrekord for norsk sjømat.

GLADLAKS: Fiskeriminister Harald Tom Nesvik (Frp) er storfornøyd med å ha oppnådd ny eksportrekord for norsk sjømat.

Det har vi all grunn til å være stolte av. Dette er gode og viktige nyheter for norsk økonomi. Sjømatnæringen bidrar til verdiskaping og arbeidsplasser over hele landet, sier fiskeriminister Harald Tom Nesvik.

Viktigste markeder 

Norge har eksportert 1,7 millioner tonn sjømat til EU for 66 milliarder kroner i 2018. Det er en volumøkning på 8 prosent, mens verdien økte med 5,1 milliarder kroner eller 8 prosent mot 2017.

zoomBilde

Nedgang i sjømateksporten til Asia. Norge har eksportert 478 000 tonn sjømat for 17,7 milliarder kroner til Asia i 2018. Det er en volumnedgang på 12 prosent, mens verdien falt med 1 milliard kroner eller 5 prosent fra 2017.

Svak vekst til Øst-Europa. Norge har eksportert 172 000 tonn sjømat for 3,6 milliarder kroner til Øst-Europa i 2018. Det er en volumnedgang på 5 prosent, mens verdien økte med 85 millioner kroner eller 2 prosent fra 2017.

Siste nytt