Forskrift om reguleringen av fisket etter leppefisk i 2019

Publisert: av Kenneth Karlsen

Fastsatt av Fiskeridirektoratet 27. mars 2019 med hjemmel i forskrift 14. desember 2018 nr. 1979 om regulering av fisket etter leppefisk i 2019 § 12 annet ledd:

Les om forskriften fra Fiskeridirektoratet her.

Siste nytt