Forskrift om reguleringen av fisket etter leppefisk i 2019

Publisert: av Kenneth Karlsen

Fastsatt av Fiskeridirektoratet 27. mars 2019 med hjemmel i forskrift 14. desember 2018 nr. 1979 om regulering av fisket etter leppefisk i 2019 § 12 annet ledd:

Les om forskriften fra Fiskeridirektoratet her.

Siste nytt

Oppfordring til alle norske fiskere

Utilsiktet og uønsket bifangst av sjøpattedyr, sjøfugl, svamper og koraller kan forekomme ganske ofte og er rapporteringspliktig i henhold til gjeldende forskrift (J-10-2021).

Konsekvensene av mangelfull rapportering kan bli at norske fiskerier kan miste miljøsertifiseringer som er viktige for eksport av fisk til flere markeder.

Derfor har alle de sentrale organisasjonene på fiskerisiden og Fiskeridirektoratet gått sammen om denne oppfordringen til alle fiskere om å rapportere inn uønsket bifangst av sjøpattedyr, sjøfugl, svamper og koraller.