Krav om rapportering ved bruk av mellomlagringsmerder - Leppefisk 2019

Publisert: av Kenneth Karlsen

Fartøy som bruker mellomlagringsmerd skal rapportere antall merder og posisjon for disse til Kystvaktens bruksvaktsentral på telefon 07611 når merder tas i bruk, når merder flyttes, når merder tas opp eller ikke lenger benyttes for mellomlagring av fangst

Viser til skriv fra Fiskeridirektoratet, trykk her

Høring - forslag om å innføre krav om rapportering ved bruk av mellomlagringsmerder i fisket etter leppefisk i 2019.

   Trykk her for å lese høringsdokumentet

   J-113-2019 - Forskrift om regulering av fisket etter leppefisk 2019, trykk her:

   Informasjon om fisket etter leppefisk i 2019, trykk her:

 

Siste nytt