Kystens framtid i nye Vestland

Publisert: av Kenneth Karlsen

Sogn og Fjordane Fiskarlag inviterer i september til konferansen «Kystens framtid i nye Vestland». Set av dagane 17. og 18. september og delta i Bremanger.

Det er i forbindelse med regionsreforma som trer i kraft 1. januar 2020 og overføringa av ansvaret for fiskerihamnene frå Kystverket til dei nye regionane at Sogn og Fjordane Fiskarlag inviterer til konferanse i Kalvåg i Bremanger kommune.

Stortingsmeldinga om kvotesystemet i fiskeria vil og vere på agendaen i løpet av dei to planlagte konferansedagane ved Iglandsvik Næringspark.

Dagleg leiar Henriette Skaar i Sogn og Fjordane Fiskarlag seier målgruppa for konferansen er næring og næringsaktørar, samt forvaltninga og dei politiske miljøa.

– Vi både håpar og trur at konferansene skal ha appell i målgruppene og at det er interesse for å delta

om viktige utviklingstema, seier ho.

 

Møtefakta:

Påmeldingsfrist er sett til 31. juli.

Påmelding til Sogn og Fjordane Fiskarlag: [email protected]

 

Stad: Iglandsvik Næringspark, Kalvåg

Tid: 17. og 18. september med møtestart kl 13 og avslutning dagen etter kl 15.

  • Dagpakke inkludert overnatting: 1 250,
  • Middag: 900,-

Du finn invitasjonen her 

 

Siste nytt

Oppfordring til alle norske fiskere

Utilsiktet og uønsket bifangst av sjøpattedyr, sjøfugl, svamper og koraller kan forekomme ganske ofte og er rapporteringspliktig i henhold til gjeldende forskrift (J-10-2021).

Konsekvensene av mangelfull rapportering kan bli at norske fiskerier kan miste miljøsertifiseringer som er viktige for eksport av fisk til flere markeder.

Derfor har alle de sentrale organisasjonene på fiskerisiden og Fiskeridirektoratet gått sammen om denne oppfordringen til alle fiskere om å rapportere inn uønsket bifangst av sjøpattedyr, sjøfugl, svamper og koraller.