Minstepriser Leppefisk 2020

Publisert: av Bjørn Kvalheim

Minstepris for leppefisk 2020 og justert minstpriser for pale.

07.04. hadde vi minsteprisforhandlinger med Sjømat Norge og Fiskehav SA ang. leppefisk for 2020 sesongen.

Her ble det enighet om å videreføre prisene fra 2019 sesongen.

Vi har og i enighet med kjøperne justert opp minsteprisen for notfanget sei. 

 

Rundskrivene finner du her:    Leppefisk 2020         Minstepriser notfanget sei.

Siste nytt