Nå skal villfisken løftes frem

Publisert: av Kenneth Karlsen

En av Norges viktigste og mest fremtidsrettede næringer skal få posisjonen den fortjener. Det er målet når Fiskesalgslagenes Samarbeidsråd nå blir til Norsk Villfisk.

Foreningen skifter navn av 4 årsaker: 1. For å videreutvikle og forsterke det gode samarbeidet mellom Norges seks fiskesalgslag. 2. For å gi villfisknæringen et tydeligere talerør i omsetning- og markedsspørsmål. 3. For å gi et bidrag til økt verdiskaping i flåteleddet og resten av verdikjeden. 4. For bedre å kunne drive omdømmebygging for flåteleddet, salgslagene og næringen generelt. Salgslagenes mandat er å lage gode rammer for omsetning av fisk fra fiskeflåten. Norsk villfisk skal sikre like konkurransevilkår og bidra til høy verdiskaping. Salgslagene har også et klart samfunnsoppdrag i form av ressurskontroll, og er dermed et viktig ledd i den bærekraftige norske fiskeriforvaltningen.

Les mer her

www.norskvillfisk.no

 

Siste nytt