Norsk sjømateksport fortsetter å øke i verdi

Publisert: av Kenneth Karlsen

Norge har eksportert 182 000 tonn sjømat for totalt 8,6 milliarder kroner i august. Volumet er ned med 4 prosent, mens eksportverdien økte med 678 millioner kroner eller 9 prosent, sammenlignet med august i fjor.

Hittil i år har Norge eksportert 1,6 millioner tonn sjømat til en verdi av 68 milliarder kroner. Eksportvolumet falt med 10 prosent, mens verdiveksten er på 4,5 milliarder kroner eller 7,2 prosent.

- Verdiveksten i august er i stor grad drevet av økte priser hvor en svak norsk krone er et viktig bidrag. Samtidig er god etterspørsel i flere markeder en viktig forklaring. For eksempel opplever vi økt etterspørsel fra det kinesiske markedet, både etter norsk laks og makrell. For hvitfisk, spesielt torsk, ser vi at verdiveksten fortsetter og i august er det spesielt fryst torsk og klippfisk som trekker opp verdien, sier Tom-Jørgen Gangsø, direktør for markedsinnsikt og markedsadgang i Norges sjømatråd.

Rekordnoteringer for august 2019:

 • Norsk laks har sin sterkeste måned hittil i år, både målt i verdi og i volum. Historisk sett er det bare oktober i 2018 som var en enkeltmåned med høyere eksportverdi enn august i år.
  • Norsk laks er sterkt etterspurt i mange markeder, og særlig i Asia.
 • Også kongekrabbe oppnår bestenotering for en enkeltmåned.
  • Det har altså vært en betydelig prisvekst både i august og så langt i år. Kongekrabbe selges primært til dollarmarked, en svak norsk krone mot dollar en viktig forklaring på prisveksten
 • Sterkeste augustmåned for torsk.
  • Torsk: fryst trekker opp, trenden med høye verdier på torskefiskeksport opprettholdes, og særlig klippfisk av torsk bidrar i august.
 • Makrell med rekordhøy verdi
  • Det er i hovedsak en høy pris som har bidratt til verdiveksten nå i august. Prisen har holdt seg høy siden i fjor høst som følge av lavere fangster og anbefaling av kvotereduksjon for inneværende år. 

Rekord-august for laksen

Norge har eksportert 104 000 tonn laks til en verdi av 6,2 milliarder kroner i august. Veksten i eksportvolumet var 5 prosent. Verdien økte med 341 millioner kroner eller 6 prosent i forhold til august i fjor. Hittil i år er har det blitt eksportert 698 000 tonn laks til en verdi av 46,5 milliarder kroner.

- Aldri før har vi hatt så stor prisforskjell mellom markeder som i august i år. Mens gjennomsnittsprisen til EU var 52,43 kroner, var prisen til Asia 14,19 kroner høyere, og prisen til Nord-Amerika 16,47 kroner høyere. En større svekkelse av krona mot dollar enn mot euro er en forklaring på dette. I tillegg kan økt etterspørsel fra Asia etter stor laks, som man ikke klarer å dekke, forklare noe av denne differansen, sier Tom-Jørgen Gangsø, direktør for markedsinnsikt og markedsadgang.

- Drevet frem av økt etterspørsel ser vi en fortsatt veldig positiv vekst for norsk laks til Kina. Mer effektiv handel bidrar til at mer norsk laks nå eksporteres til Kina. Det er fersk, hel laks som dominerer laksehandelen og kinesiske kjøpere har en uttalt preferanse for stor laks. Dette påvirker både tilgjengelig fisk til markedet og prisnivået på laks til Kina-markedet sammenliknet med andre markeder som i større grad aksepterer laks av ulike størrelser, sier Victoria Braathen, fiskeriutsending for Norges sjømatråd i Kina.

Mens gjennomsnittsprisen for fersk hel laks var 55,54 kroner i august 2018, var den 54,48 kroner per kilo i august 2019. Polen, Danmark og Frankrike var største mottakere av laks fra Norge i august. 

Volumvekst for ørreten

I august har Norge eksportert 5 808 tonn ørret til en verdi av 325 millioner kroner. Volumet økte med 61 prosent, mens verdien økte med 101 millioner kroner eller 45 prosent, sammenlignet med august i fjor. Hittil i år har det blitt eksportert 55 000 tonn ørret til en verdi av 2,3 milliard kroner. Hviterussland, USA og Thailand var våre største marked for ørret i august.

Ned for fersk torsk – opp for fryst torsk

Det har blitt eksportert 1 500 tonn fersk torsk, inkludert filet, til en verdi av 74 millioner kroner i august. Verdien falt med 16 millioner kroner eller 18 prosent og volum med 40 prosent i august. Hittil i år er det eksportert 42 600 tonn fersk torsk til en verdi av 1,8 milliarder kroner. Danmark, Sverige og Portugal er våre største marked for fersk torsk i august.

- Med unntak av januar i år, har det det ikke vært betalt mer for fersk hel torsk enn i august i år, målt i norske kroner. Prisen i august var 40,9 kroner per kilo, noe som tilsvarer en økning på 31 prosent sammenlignet med august i 2018. Lavere fangster og en svak norsk krone er nok hovedforklaringen på det, sier Ingrid K. Pettersen, sjømatanalytiker i Norges sjømatråd.

I august ble det eksportert 5 500 tonn fryst torsk til en verdi av 226 millioner kroner. Det er en vekst i volum på 14 prosent, mens verdien økte med 46 millioner kroner eller 25 prosent. Hittil i år er det eksportert 50 000 tonn fryst torsk til en verdi av 2,1 milliarder kroner. Kina, Storbritannia og Danmark er våre største marked for fryst torsk i august.

Klippfisk øker i verdi

Det har blitt eksportert 7 700 tonn klippfisk til en verdi av 442 millioner kroner i august. Volumet er på samme nivå som august i fjor, mens verdien økte med 96 millioner kroner eller 28 prosent. Hittil i år har Norge eksportert 55 000 tonn klippfisk til en verdi av 2,7 milliarder kroner. Portugal, Brasil og Den Dominikanske Rep. er våre største marked for klippfisk i august.

- Veksten i august, både i volum og verdi, er på klippfisk av torsk til Portugal. I august var gjennomsnittprisen på klippfisk av torsk 84,24 kr/kg, noe som er 15 prosent høyere enn august i fjor. Selv om en svak norsk krone er et viktig bidrag i prisveksten, forklarer den ikke alt; prisveksten målt i euro er 11 prosent. En annen forklaring er økt etterspørsel etter klippfisk, blant annet på grunn av betydelig lavere saltfiskvolumer fra Norge, og en positiv utvikling i hjemmekonsumet i Portugal, sier Ingrid K. Pettersen, sjømatanalytiker i Norges sjømatråd.

Nedgang i saltfiskeksporten

I august har Norge eksportert 575 tonn saltfisk til en verdi av 29 millioner kroner. Volumet falt med 34 prosent, mens verdien falt med 12 millioner kroner eller 30 prosent. Hittil i år har vi eksportert 18 200 tonn saltfisk til en verdi av 1 milliard kroner. Portugal, Italia og Spania er våre største marked for saltfisk i august.

Stor verdiøkning for tørrfiskeksporten

I august har det blitt eksportert 386 tonn tørrfisk til en verdi av 61 millioner kroner. Volumet økte med 7 prosent, mens verdien økte med 16 millioner kroner eller 37 prosent. Hittil i år har Norge eksportert 2 400 tonn tørrfisk til en verdi av 415 millioner kroner. Italia og Nigeria er våre største marked for tørrfisk i august.

- Det er tørrfisk av torsk som bidrar mest til verdiveksten i august, i tillegg til brosme. Det er Italia som tar mest av hel tørrfisk av torsk, og tross volumreduksjon så langt i år ser vi en betydelig verdivekst som følge av de høye prisene. Gjennomsnittspris på hel tørrfisk av torsk så langt i år er 200,32 kr/kg som er en økning på 25 prosent sammenlignet med samme periode i fjor, sier Ingrid K. Pettersen, sjømatanalytiker i Norges sjømatråd.

Ned for silda – opp for makrellen

Det har blitt eksportert 12 500 tonn sild til en verdi av 148 millioner kroner i august. Det er en reduksjon i volum på 36 prosent, mens verdien falt med 44 millioner kroner eller 23 prosent. Hittil i år har Norge eksportert 182 000 tonn sild til en verdi av 1,7 milliarder kroner. Litauen, Polen og Nederland er våre største marked for sild i august.

I august har Norge eksportert 8 900 tonn makrell til en verdi av 158 millioner kroner. Volumet økte med 100 prosent, mens verdien økte med 95 millioner kroner eller 148 prosent. Hittil i år har det blitt eksportert 86 000 tonn makrell til en verdi av 1,1 milliard kroner. Kina, Vietnam og Thailand er våre største marked for makrell i august.

- Selv om det er en dobling i volum av makrell i august i år, er det fra relativt lave volumer. De største volumene på makrell kan vi vente de to-tre neste månedene når makrellsesongen starter. Det er altså prisen som i hovedsak har bidratt til verdiveksten nå i august. Prisen har holdt seg høy siden i fjor høst som følge av lavere fangster og anbefaling av kvotereduksjon for inneværende år, sier Ingrid K. Pettersen, sjømatanalytiker i Norges sjømatråd.

- Når vi nå går inn i årets sesong ser vi at norsk makrell til Kina opplever en sterk økning til Kina. Makrell til Kina går i all hovedsak til bearbeiding og videre eksport til markeder som Japan og Korea. Samtidig opplever vi en økt interesse for norsk makrell i det kinesiske markedet. Norsk makrell treffer moderne mattrender i Kina med økt fokus på sunn og næringsrik mat og har et betydelig potensial for økt konsum også blant kinesiske konsumenter, sier Victoria Braathen, fiskeriutsending for Norges sjømatråd i Kina.

Nedgang i eksporten av kongekrabbe – og økning i eksportvolumet av norske reker

Det har blitt eksportert 372 tonn kongekrabbe til en verdi av 115 millioner kroner i august. Det er en reduksjon i volum på 20 prosent, mens verdien falt med 17 millioner kroner eller 13 prosent. Hittil i år har Norge eksportert 1 444 tonn kongekrabbe til en verdi av 446 millioner kroner, som tilsvarer en volumvekst på 3 prosent og en verdivekst på 11 prosent. Sør-Korea, Kina og USA er våre største marked for kongekrabbe i august.

- Det har altså vært en betydelig prisvekst både i august og så langt i år. Kongekrabbe selges primært til dollarmarked, en svak norsk krone mot dollar en viktig forklaring på prisveksten. Mens prisveksten i norske kroner har vært på 9 prosent så langt i år, er prisveksten i US dollar på ca. 2 prosent, sier Frank Isaksen, sjefsanalytiker i Norges sjømatråd.

Det ble eksportert 1 100 tonn reker til en verdi av 88 millioner kroner i august. Det er en økning i volum på 34 prosent, mens verdien økte med 15 millioner kroner eller 21 prosent. Hittil i år er det eksportert 9 200 tonn reker til en verdi av 688 millioner kroner. Sverige, Storbritannia og Finland er våre største marked for reker i august.

- Hver måned i 2019, utenom juli måned, har det vært fisket mer reker enn tilsvarende måneder i 2018. At det har vært fangstet mer har sammenheng med lavere torskekvoter, og de høye prisene (på grunn av redusert global tilførsel) har gitt fiskerne gode incentiver for å fiske etter reker, sier Frank Isaksen, sjefsanalytiker i Norges sjømatråd.

Les hele innlegget fra Norges Sjømatråd her: 

Siste nytt