Nye minstepriser leppefisk 2021

Publisert: av Bjørn Kvalheim

Salgslagene og kjøpernes organisasjoner er enige om nye minstepriser for 

2021 sesongen.

Berggylt er opp 1,- og de andre opp 0.50 i forhold til 2019 og 2020 prisene

Link til rundskrivet finner du HER

Forskriften finner du her:    Forskrift om regulering av fisket etter leppefisk i 2021

 

Informasjon fra Fiskeridir. om leppefisker finner du  HER

 

Fisket i vårt distrikt åpner mandag 19.07.2021.

Siste nytt

Mattilsynet viderefører dispensasjonen om bløgging og sløying av notsei

Nærings- og fiskeridepartementet har i brev datert 25. januar 2021 anbefalt at Mattilsynet vurderer en videreføring av dispensasjonene fra fiskekvalitetsforskriften (28. juni 2013 nr. 844) §§ 7, 8 og 26 annet ledd. Bestemmelsene § 7 og § 8 gjelder krav om at sei skal bløgges og sløyes før omsetning. Det ble i 2020 gitt midlertidig dispensasjon fra §§ 7 og 8 med grunnlag i usikker markedssituasjon for hvitfisknæringen som følge av koronapandemien.