Nytting informasjon fra Fiskeri- og Havbruksnæringens Forskningsfond (FHF)

Publisert: av Kenneth Karlsen

Fiskeri- og Havbruksnæringens forskningsfond har lagt ut en ny oversikt over avsluttende prosjekter

 

FHF har ca. 150 pågående FoU-prosjekter til enhver tid. Ved å gå inn i kategoriboksene under vil du finne oversikt over de seneste avsluttede FHF-prosjektene og hovedresultatene derfra. Hensikten med denne oversikten er å lette tilgjengeligheten til prosjektene – og ikke minst resultatene – og derved bidra til økt konkret nytte av dem for næringen.

Oversikten vil bestå av prosjekter som er faglig avsluttet i FHF. Fra 2017 legges disse ut for hvert kvartal. Du finner en kortfattet beskrivelse av hva som er hovedresultatene fra prosjektene sett i lys av hva som var målsettingen.

Du kan enkelt klikke deg direkte inn på prosjektsiden for det aktuelle prosjektet på www.fhf.no. Der vil du finne mer utfyllende informasjon, samt ikke minst leveransene i form av presentasjoner, faktaark, sluttrapporter etc.

Vi tror disse oversiktene vil være et godt bidrag til å lette tilgjengeligheten og derved øke nytten av FHF-prosjektene.

Siste nytt