Skatteinformasjon til fisker og næringsdrivende

Publisert: av Kenneth Karlsen

Skattemyndighetene har lagt ut litt informasjon om hva fiskere som næringsdrivende må være oppmerksom på:

 

For info om Kjøp og salg av fartøy og fiskekvoter - klikk her

For info om å selge egen fangst - klikk her

For brosjyre om salg ev egen fangst - klikk her

 

Fisker og næringsdrivende?

Se hva du bør være ekstra oppmerksom på ved levering av skattemeldingen.

Om du driver fiske som enkeltpersonforetak og har mottatt Skattemelding for næringsdrivende, må du levere denne elektronisk innen 31. mai 2018, også om du ikke har endringer. 

Du må fylle ut RF-1213

Alle fiskere skal levere skjemaet RF-1213 Fiske.


Merk at fradrag for oljehyre er kr 2700 for helårsfiskere og kr 1800 for sesongfiskere, alternativt etter dokumenterte utgifter (Del A2). Satsen for småutgifter er fjernet.

Vær også spesielt oppmerksom på del C (post 241-274) i RF-1213, "særskilt fradrag", der fradraget er begrenset til 150.000 kroner. Både inntekt og kostnader skal tas med i del C.  


Kjøp av båt og kvote

Har du kjøpt båt eller kvote i inntektsåret næringsoppgaven gjelder, må du levere Avskrivingsskjema RF-1084 sammen med næringsoppgaven. Du må splitte vederlaget i henhold til reell markedsverdi på båt, redskap og kvote. Les mer og se eksempler på hvordan du avskriver båt og kvoter

Fangst som er levert til fiskemottak
Post 3000 i næringsoppgaven
- merk at det er kun fangst som er solgt per 31. desember 2017 som skal med. Fisk som kun er landet i 2017, skal ikke med. For å sikre at alt blir korrekt, må du samstemme inntektsopplysningene med omsetningsoppgaven fra salgslaget.

Næringstype

  • Post 0402 kolonne A og E i næringsoppgaven – det er viktig at denne posten er utfylt med riktig type næring (fiske og fangst) og beløp. Dersom du driver flere næringer, må du splitte inntektene på de ulike næringstypene i denne posten.
  • RF-1224 Personinntekt fra enkeltpersonforetak – Det som står i punktet ovenfor gjelder også post 1.35 i dette skjemaet. Riktig næringstype er spesielt viktig for at trygdeavgiften ikke skal bli beregnet med for høy sats.

 

Spørsmål?
Se skatteetaten.no eller ring Skatteetaten på tlf. 800 80 000.

Siste nytt