Til alle leppefiskere som skal lagre i ventemerd

Publisert: av Kenneth Karlsen

Alle som skal lagre leppefisk i ventemerd skal etter krav fra Fiskeridirektoratet selv registrere landingsseddel elektronisk. Vi lanserer dermed nytt ekstranett med digital signering av seddel.

De som allerede har signeringsApp og bruker denne hos Sildelaget, kan også bruke den hos Vest-Norges Fiskesalslag.

Når det gjelder registrering av digital landingsseddel, så må en ha tilgang til ekstranettet. De som har meldt fra om oppbevaring i ventemerd, vil få tilsendt brukernavn og passord til ekstranettet på SMS fra Salgslaget.

Linken til bruksanvisning og video finner Dere under:

Link til bruksanvisning NYTT EKSTRANETT

Link til video for det nye ekstranettet

Link til video for signerings app

Auth0 Guardian

Du må ha denne appen for å logge deg på nytt ekstranett. Last ned Auth0 Guardian fra App Store eller Google Play allerede nå!

Brukernavn: e-post

Passord: blir sendt på tekstmelding fra Salgslaget

 

Siste nytt

Oppfordring til alle norske fiskere

Utilsiktet og uønsket bifangst av sjøpattedyr, sjøfugl, svamper og koraller kan forekomme ganske ofte og er rapporteringspliktig i henhold til gjeldende forskrift (J-10-2021).

Konsekvensene av mangelfull rapportering kan bli at norske fiskerier kan miste miljøsertifiseringer som er viktige for eksport av fisk til flere markeder.

Derfor har alle de sentrale organisasjonene på fiskerisiden og Fiskeridirektoratet gått sammen om denne oppfordringen til alle fiskere om å rapportere inn uønsket bifangst av sjøpattedyr, sjøfugl, svamper og koraller.