Tilbud om avregning sendt på e-post

Publisert: av Kenneth Karlsen

Vest-Norges Fiskesalslag vil tilby alle fiskerne om å få tilsendt alle avregninger på e-post, for oppgjør ved salg av fisk. 

Vest-Norges Fiskesalslag vil tilby alle fiskerne om å få tilsendt alle avregninger på e-post, for oppgjør ved salg av fisk.

Dette vil selvsagt medføre at avregningene ikke lenger vil bli tilsendt pr. post. 

Vi håper at dette tilbudet vil være en lettelse for fiskerne og vil bidra til at det vil bli enklere for fiskerne å få oversikt over tidligere tilsendte avregninger.

Alle som vil nytte dette tilbudet må ta kontakt med slagslaget, slik at vi får registrert e-post adressen. 

Send melding til [email protected]

Siste nytt